مطالعه و بررسي آلودگي باکتريايي سبزيجات پر مصرف درکترينگ هاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه و بررسي آلودگي باکتريايي سبزيجات پر مصرف درکترينگ هاي ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : بيست و سومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

افرادی که از میوه جات و سبزیجات به طور مداوم در رژیم غذایی خود استفاده می نماینـد کمتـر از سـایرین مبـتلا بـه بیماری های قلبی - عروقی و دیابت نوع 2 می شوند. استفاده از سبزیجات در رژیم غذایی می تواند نیاز به انواع ویتامین های محلول در آب و چربی, انواع فیبر های رژیمی و مواد معدنی را در فرد مصرف کننده مرتفع سازد. سالاد یکی از این ایـن مـاده غذایی است که اغلب در مراکز تهیه و توزیع غذا و رستورن ها سرو می گردد. در ایـن پـژوهش کـه بـه صـورت توصـیفی -مقطعی انجام شد, 6 نمونه از انواع سبزیجات متداول در کترینگ ها (هویج, کاهو, خیار, گوجه فرنگی, ذرت و فلفل دلمـه ای) که در تهیه سالاد سبزیجات و انواع خوراک استفاده می شود از برند های معتبر در تهیه و توزیع غذا در تهران( نـام محفـوظ) تهیه شده و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت پذیرفت. برررسی آلودگی های میکروبـی نظیـر اشرشـیا کلـی, سـالمونلا, استافیلوکوکوس اورئوس, شیگلا و انتروکوکوس انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد کـه تمـامی نمونـه هـای سبزیجات, آلوده به تمام آزمایشات باکتریایی انجام گرفته در این پژوهش بوده و میزان آلودگی بـه اسـتافیلوکوکوس اورئـوس بیشترین و سالمونلا کمترین است. عدم استفاده از آب های آلوده در فرآیند آبیاری سبزیجات, اسـتقرار سیسـتم HACCP در کترینگ ها, ایجاد فشار مثبت, رعایت بهداشت فردی و الزام استفاده از کارت بهداشت و گواهینامه اصناف برای شاغلین در این بخش از جمله گام های موثر جهت کاهش بار آلودگی میکروبی اولیه و ثانویه در تهیه و آماده سازی سبزیجات است

لینک کمکی