مطالعه عوامل موثر بر ميزان ويتامين E استخراج شده ازدانه ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه عوامل موثر بر ميزان ويتامين E استخراج شده ازدانه ذرت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : بيست و سومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ذرت یکی از منابع طبیعی تامین انرژی, ریز مغزی ها و ویتامین ها برای بدن محسوب می شود. با توجه به اینکه میزان کشت ذرت طبق آخرین آمار, سالانه حدود 33 تن در کشور است ,که 32 درصد از میانگین جهانی فراتر است. از طرفی سالانه هزینه زیادی صرف واردات ویتامین E به کشور می شود, تحقیق در مورد استخراج این ویتامین از دانه ذرت مفید و ضروری به نظر می رسد.در این تحقیق از طرح مرکب مرکزی, به منظور بررسی تاثیر همزمان دما( 40 و50و60 درجه سانتی گراد) و حلال ( -nهگزان , اتیل استات, اتانول) و نسبت جامد به حلال ( 1:5 و1:4 و1:3 )و سایز جامد(0.25و 0.5 و1 میلی متر ) بر راندمان استخراج ویتامین E از دانه ذرت بهره گرفته شد. بر این اساس که طبق طرح آزمایشات سطح پاسخ, 4 فاکتور فوق الذکر در سه سطح متقارن طی سی آزمایش تغییر داده شد. روش سطح پاسخ, جهت یافتن حالت بهینه بر هم کنش فاکتورها و برآورد بهترین شرایط فرآیند با حداقل تعداد آزمایش قابل اجرا است. جهت تعیین میزان ویتامین E از روش استخراج به کمک حلال استفاده شد و میزان جذب به کمک دستگاه اسپکتوفتومتری اندازه گیری گردید. بر اساس آزمایش های انجام شده شرایط بهینه استخراج ویتامین E در دمای 50درجه سانتی گراد, نسبت جامد به حلال1:5, و حلال اتانول و سایز جامد0.5 بود. . نتایج بدست آمده تصدیقی بر ادعای این تحقیق یعنی استخراج توکوفرول از دانه ذرت به کمک حلال است.

لینک کمکی