مروري نظام مند بر مواجهه با باقيمانده فلز سمي آرسنيک در موادغذايي دريايي در ايران و ارزيابي خطرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مروري نظام مند بر مواجهه با باقيمانده فلز سمي آرسنيک در موادغذايي دريايي در ايران و ارزيابي خطرآن :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

موضوع : یکی از خطرناکترین آلاینده های سمی در محی زیست موجوداتزنده, فلزات سنگین هستند که سبب بروز مسمومیت و بیماریهای حاد و مزمندر انسان می شوند.هدف : با توجه به نقش آبزیان در تغذیه انسان و همچنین اهمیت فلزات سنگین به ویژه آرسنیک از نظر بهداشت و سلامت در آبزیان, این مطالعه به منظور بررسی مواجهه با باقیمانده فلز سمی آرسنیک و تعیین خطرات میزان دریافت آن در موادغذایی دریایی صورت گرفت.روش تحقیق :به منظور به دست آوردن مقالات مربوطه از پایگاه داده های علمی(Magiran ,Science Direct ,( PubMed و موتورهای جستجوگر استفاده شد. مطالعه به صورت (Review Article) می باشد.از مقالات مورد بررسی ,داده های حاصل از اندازه گیری عنصر آرسنیک در مواد غذایی دریایی استخراج شده و خطر مواجهه و سرطانزایی عنصرآرسنیک مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مواد غذایی دریایی آلوده به آرسنیک با توجه به پایین بودن ضریب خطر(HQ)آن از لحاظ دریافت آرسنیک ایمن هستند,اما از لحاظ سرطانزایی جامعه را در معرض خطر قرار می دهند. بنابراین افرادی که مصرف ماهی و میگوی بالایی دارند خطرقابل توجه وهشدار دهنده ای آن ها را تهدید می کند. طبق بررسی صورت گرفته در این مطالعه باید به دنبال راهی برای کاهش و حدف عنصر آرسنیک از منابع غذایی و محی زیست بود و راههای ورود این عنصر خطرناک به مواد غذایی را کاهش داد.

لینک کمکی