مقاله بهبود عملکرد لرزهاي ساختمانهاي با پلان Lشکل به روش استفاده از قابهاي پيراموني

ی از متن مقاله بهبود عملکرد لرزهاي ساختمانهاي با پلان Lشکل به روش استفاده از قابهاي پيراموني : تعداد صفحات:10 چکیده: به منظور بهسازی به روش قابهای پیرامونی برای سازههای با پلان L شکل، 6 مدل را بررسی کردهایم به طوری که اثر تغییر در ابعاد پلان و تغییردر ارتفاع ساختمان در نظر گرفته شود. مدلها با سیستم قاب خمشی بتنی میباشند که با ویرایش اول استاندارد 2800 طراحی شدهاند. بر روی مدلها تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل دینامیکی غیر خطی انجام دادهایم. با توجه به نتایج، مدلها ضعیف بوده و نیاز به بهسازی دارند. مدلها را به روش قابهای پیرامونی بهسازی میکنیم و طبق نتایج، تغییر مکان هدف کاهش یافته و سطح عملکرد به ایمنی جانی رسیده است.

مقاله بررسي عددي فرآيند تبخير قطره درون ميدان جريان موتور گردابه اي با استفاده از ديدگاه لاگرانژي

ارد بخشی از متن مقاله بررسي عددي فرآيند تبخير قطره درون ميدان جريان موتور گردابه اي با استفاده از ديدگاه لاگرانژي : محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): سیمین دخت صائمی – دانشگاه صنعت آب و برق- فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، دانشکامیر فرهاد نجفی – دانشگاه صنعت آب و برق- فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، دانشکمحمدحسن سعیدی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشیار چکیده: جریانهای چرخشی به سبب ساختار پیچیده و کاربردهای متنوع توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نمود هاند. موتور گرداب های نوعی موتور احتراق داخلی است که در آن اکسیدکننده به صورت مماسی از انتهای محفظه وار

مقاله بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي داراي بادبندهاي زيپي

ارد بخشی از متن مقاله بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي داراي بادبندهاي زيپي : محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): مرتضی نقی پور – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلعلی پاسبان – چکیده: قابهای مهاربندی شده شورون دارای سختی و مقاومت بالایی می باشند ولی رفتار پس کمانشی ضعیفی از خود نشان میدهند به این صورت که در اثر کمانش مهاربند در یک طبقه یک نیروی نامتعادل کننده قائم در وسط دهانه تیر وارد می شود که این امر باعث تمرکز خرابی در آن طبقه و درنهایت انهدام سازه می شود برای مقابله با این وضعیت می توان المان های